Tragli EC 1L

TRAGLI EC je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova uključujući i korove sa dubokim korijenom tj. rizomima. Primjenjuje se isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju preko svojih zelenih dijelova (list, lisna drška, zelena kora) kao i preko svježeg reza na drveću.

AKTIVNA MATERIJA: Glifosat 360 g/lFORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA I DOZVOLJENA DOZA

Preporučuje se tretirati korov nakon cvjetanja. Kiša 6-12 sati nakon tretmana može smanjiti učinak.Stabla: primijenjivati samo na stablima starijima od 4 godine.

KARENCA

Minimalan period od posljednjeg tretmana do sakupljanja biljaka ili plodova s ciljem konzumiranja kod ljudi ili stoke.