Cidokor Plus 1L

Cidokor Plus je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova uključujući i korove sa dubokim korijenom tj. rizomima. Cidokor Plus se primjenjuje isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju preko svojih zelenih dijelova (list, lisna drška, zelena kora) kao i preko svježeg reza na drveću.

Primjena:

  • na strništima za suzbijanje pirike, divljeg sirka, zubače, poponca, ambrozije i ostalih korova u dozi 8-10 l/ha, kada korovi dostignu visinu 15-40 cm
  • u voćnjacima i vinogradima u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova i 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima
  • prije pripreme zemljišta za sjetvu ili sadnju poljoprivrednih kultura u dozi 2-6 l/ha u zavisnosti od vrste i faze razvoja korova koji se suzbija
  • za predžetveno suzbijanje korova u strnim žitima i za desikaciju uljane repice u dozi 2-4 l/ha tretiranjem 14 dana prije žetve
  • za predžetveno suzbijanje korova u strnim žitima i za desikaciju uljane repice u dozi 2-4 l/ha tretiranjem 14 dana prije žetve
  • na željezničkim prugama u dozi 8-12 l/ha za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova
  • u šumarstvu u dozi 4-12 l/ha u zavisnosti od namjene sredstva, vrste zasada i korova koji se suzbijaju
  • Doza primjene cidokora zavisi od stupnja zakorovljenosti i vrste korova koji se tretira. Za neke najznačajnije korove doze su sljedeće:» 4 l/ha za suzbijanje pirike, muhara, ljuljeva, lipice, ambrozije, štira, pepeljuge, mišjakinje» 4-6 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, palamide, štalja, maslačka, divlje mente» 6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače, divlje kupine» 8-12 l/ha za suzbijanje rastavića (preslice)

Karenca:

Za predžetvenu primjenu u strnim žitima i uljanoj repici – 14 danaZa voće i vinovu lozu – 35 dana