Bromadiolone Pasta 20g (20kg pak.)

  • Za borbu protiv pacova, kućnih štakora i kućnih miševa u zgradama i okolini
  • Vrlo efikasan protiv kućnih miševa i štakora u prostorijama, na otvorenom, stočarstvu i oko zgrada
  • Posebno za mjesta sa alternativnom prehranom
  • U praktičnim vrećicama.

Aktivna supstanca:

0,005% bromadiolone; IUPAC 3 [3-(4 bromobifenil-4-II) 3-hidroksi-1-fenilpropil]; 4-hidroksikumarin; biljni nosačs konzervansima i gorkim tvarima

Doziranje:

  • Poljski štakori / kućni štakori: 60-100 g / 100 m²
  • Kućni miševi: 40 g / 100 m².